FAQ

Wat is chiptuning?

Chiptuning is het aanpassen van de motorsoftware voor verbetering van de prestaties. Bij chiptuning worden de parameters van de motorsoftware met idealere waardes opnieuw afgestemd, oftewel de motorsoftware wordt geoptimaliseerd. Onder andere de mappen van de brandstofdruk, brandstof/luchtverhouding, gaspedaalinjectie, koppelbegrenzers en laaddruk van de turbo worden aangepast. De aangepaste parameters blijven uiteraard binnen de door de fabrikant opgegeven grenswaardes.

Door middel van optimalisatie van de motorsoftware is bij turbomotoren een vermogenswinst realiseerbaar van 20% tot 40%. Dit uit zich in een duidelijk merkbare koppeltoename (trekkracht) en een verhoging van de topsnelheid. Bij atmosferische motoren is de vermogenswinst een stuk lager, ongeveer 10%. Ook zal de motor na optimalisatie een stuk soepeler lopen en beter op gaspedaalbewegingen reageren.

Waarom gebruikt de fabrikant deze marges zelf niet?

U zult zich wellicht afvragen waarom de fabrikant de software niet optimaal afstelt. De fabrikant bouwt auto’s die overal in de wereld ingezet worden. Elke auto is vanuit de fabriek uitgerust met standaard motorsoftware. Deze motorsoftware is door de fabrikant ver binnen de maximale belasting van de motor ontwikkeld. De motorsoftware wordt door de fabrikant afgesteld met een grote marge. In bepaalde landen is deze marge dan ook noodzakelijk vanwege allerlei omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slechte weersomstandigheden, slechte onderhoudsintervallen, slechte brandstoffen en motorolie. In Europa zijn de brandstoffen en motorolie van uitstekende kwaliteit en wordt onderhoud goed uitgevoerd en kan dus zonder gevaar voor de motor de optimalisatie van de motormanagement-software plaatsvinden.

Moet de automatische transmissie-software ook worden aangepast?

In de meeste gevallen synchroniseert de automatische transmissiesoftware zich automatisch met de geoptimaliseerde motorsoftware. In de gevallen waarbij het nodig is wordt de automatische transmissiesoftware ook softwarematig aangepast, denk hierbij aan de DSG, Multitronic en 7G-Tronic transmissies.

Is er sprake van extra slijtage na chiptuning?

Bij Chiptuning Zeeland wordt de software zodanig afgestemd op de motor en de rest van de aandrijflijn, dat deze niet kunnen worden overbelast. Bij een normale rijstijl hoeft u dan ook geen rekening te houden met een verminderde levensduur van de motor of meer dan gebruikelijke slijtage.

Hoe is het verbruik na chiptuning?

Bij behoud van dezelfde rijstijl als voor de tuning kan door optimalisatie van de motorsoftware, met name bij turbodiesel- en gewone dieselmotoren, een lager verbruik van gemiddeld tussen de 5% tot 10%, gerealiseerd worden. Benzinemotoren gaan niet meer verbruiken, maar in de praktijk meestal ook niet minder.

Is chiptuning zichtbaar voor dealers?

In de meeste gevallen zijn de veranderingen aan uw motorsoftware door diagnoseapparatuur van uw dealer niet te detecteren. Indien nodig hebben wij bij een aantal merken de mogelijkheid de flashcounter te wissen. Het vermogen is wel meetbaar op een vermogenstestbank, maar dat gebeurt niet bij een dealer.

Kan de chiptuning weer ongedaan gemaakt worden?

Chiptuning Zeeland beschikt over een database waar elke 24 uur een back-up gemaakt wordt, de originele motorsoftware kan op deze manier nooit verloren gaan. Het is op elk gewenst moment mogelijk uw auto terug te laten zetten naar de fabrieksinstellingen. Bij verkoop van uw auto of bij teruggave aan de leasemaatschappij kunnen wij geheel kosteloos uw voertuig weer origineel maken.

Mag mijn leaseauto ook worden gechiptuned?

De meeste leasemaatschappijen staan het toe om uw auto te laten chiptunen, maar hebben hier echter wel voorwaarden aan verbonden. Daarnaast is het altijd mogelijk uw leaseauto terug te laten zetten naar de fabrieksinstellingen wanneer de auto teruggaat naar de leasemaatschappij.

Adviespunten na chiptuning?

Het is vanzelfsprekend dat u de motor geleidelijk warm dient te rijden en na een lange reis goed af te laten koelen. Dit geldt natuurlijk ook voor originele auto’s. Daarnaast is het erg belangrijk tijdig onderhoud, en bij eventuele defecten reparaties, uit te laten voeren. Uiteraard met gebruik van de juiste motorolie en onderdelen voorgeschreven door de fabrikant. Bij benzinemotoren raden wij aan om benzine met een octaangehalte van 98 te tanken. Alle verbrandingsmotoren presteren het best bij gebruik van BP Ultimate, Shell V-Power of Total Excellium.