Chiptuning

Chiptuning is het aanpassen van de motorsoftware voor verbetering van de prestaties. Elke auto is vanuit de fabriek uitgerust met standaard motorsoftware. Deze motorsoftware is door de fabrikant ver binnen de maximale belasting van de motor ontwikkeld. Bij chiptuning worden de parameters van de motorsoftware met idealere waardes opnieuw afgestemd, oftewel de motorsoftware wordt geoptimaliseerd. Onder andere de mappen van de brandstofdruk, brandstof/luchtverhouding, gaspedaalinjectie, koppelbegrenzers en laaddruk van de turbo worden aangepast. De aangepaste parameters blijven uiteraard binnen de door de fabrikant opgegeven grenswaardes.

Door middel van optimalisatie van de motorsoftware is bij turbomotoren een vermogenswinst realiseerbaar van 20% tot 40%. Dit uit zich in een duidelijk merkbare koppeltoename (trekkracht) en een verhoging van de topsnelheid. Bij atmosferische motoren is de vermogenswinst een stuk lager, ongeveer 10%. Ook zal de motor na optimalisatie een stuk soepeler lopen en beter op gaspedaalbewegingen reageren.

Verschillende softwarevarianten

Tegenwoordig ontwikkelen autofabrikanten vaak verschillende softwarevarianten die zijn geschreven ver binnen de belasting van de motor. Hierdoor is het mogelijk om verschillende types, met verschillende vermogens, van een bepaald model op de markt brengen. Elke auto die de fabriek uitrijdt heeft een bepaalde veiligheidsmarge over. Deze marge biedt chiptuners de mogelijkheid om deze overcapaciteit met chiptuning iets op te vullen, zonder dat het ten koste gaat van de levensduur van de motor. Alle aangepaste motorsoftware wordt door Mobile Chiptuning Nederland vooraf uitvoerig getest op een Dynostar vermogenstestbank in combinatie met zeer precieze meetapparatuur. Chiptuning Zeeland heeft de mogelijkheid om de software te verfijnen aan de hand van de vermogenstestbank gegevens. Zo kan precies worden berekend wat de uiteindelijke resultaten worden na het uitvoeren van de optimalisatie.

Modificaties

Stage 1

Stage 1 chiptuning bestaat uit het verbeteren van de prestaties van uw voertuig door het motormanagementsysteem softwarematig aan te passen. Er vindt softwareoptimalisatie plaats waarbij parameters zoals brandstofdruk, brandstof/luchtverhouding, gaspedaalinjectie, koppelbegrenzers en turbolaadruk aangepast worden.

DECAT

Decat is het softwarematig aanpassen wanneer auto’s geen katalysator meer hebben, bijvoorbeeld omdat er een downpipe is gemonteerd. Wanneer de katalysator is verwijderd zal het motormanagementsysteem dit waarnemen en hierdoor ontstaan foutmeldingen.

Pop & Bang

Pop and Bang injecteert extra brandstof en vertraagt de ontstekingstijd om de turbodruk te verhogen terwijl de gasklep niet geheel geopend is. Het is ontwikkeld om de vertragingstijd van de turbo te verminderen bij acceleratie en wordt daarom ook wel anti lag genoemd. Het injecteren van de extra brandstof en vertraging van de ontsteking zorgt ervoor dat de brandstof ontploft in de uitlaat en je de Pops & Bangs hoort!

AdBlue-systeem uitschakeling

AdBlue wordt gebruikt bij dieselvoertuigen om de NOx-niveaus te verlagen. De AdBlue wordt vlak voor de SCR-katalysator in het uitlaatsysteem gespoten en zorgt voor een chemische reactie waardoor NOx wordt omgezet in stikstof en waterdamp. Het AdBlue-systeem is een complex systeem met een reeks elektronische modules, pompen en sensoren. Deze systemen kunnen bij bepaalde auto’s falen en zijn duur om te repareren of te vervangen. Het AdBluesysteem kan softwarematig uitgeschakeld worden en problemen en storingen omtrent dit systeem zijn hiermee permanent opgelost. Het uitschakelen van het AdBlue-systeem is verboden in Nederland.

EGR-klep uitschakeling

De EGR-klep (Exhaust Gas Recirculation) is een klep die ervoor zorgt dat de uitlaatgassen worden teruggeleid naar de motor om de uitstoot van NOx te reduceren. De EGR-klep kan voor vervuiling zorgen in het motorblok en wordt daarom wel eens (preventief) dichtgezet en softwarematig uitgeschakeld. Het uitschakelen van de EGR-klep is verboden in Nederland.

Foutcodes uitschakeling

DTC, afkorting voor Diagnostic Trouble Codes, zijn meldingen van storingen in de motor of versnellingsbak die opgemerkt worden door het motormanagementsysteem. Deze foutcodes kunnen uitgeschakeld worden op het moment dat de oorzaak van de melding gevonden is en is opgelost.

NOx-sensor uitschakeling

De NOx-sensor of lambdasonde geeft het motormanagementsysteem waardes van zuurstof en uitlaatgassen. Bij bepaalde auto’s willen deze sensoren nog wel eens foutmeldingen geven. De NOX-sensor kan softwarematig uitgeschakeld worden en problemen en storingen omtrent de NOx-sensor zijn hiermee permanent opgelost.

Start/Stop uitschakeling

Het Start & Stop systeem zorgt ervoor dat de motor automatisch uitgeschakeld bij stationair draaien. In de meeste auto’s kan het systeem uit worden geschakeld door middel van een knop. In bepaalde gevallen is dit niet mogelijk en kan het systeem door softwarematig uitgeschakeld worden.

Snelheidsbegrenzer uitschakeling

Een snelheidsbegrenzer is voornamelijk te vinden bij Audi, BMW, Mercedes-Benz, en Volkswagen, deze merken hebben af fabriek een “V-Max” begrenzer. Deze begrenzer limiteert voertuigen tot een maximumsnelheid van 250km/h. De snelheidsbegrenzer kan softwarematig uitgeschakeld worden waardoor snelheden boven de 250km/h behaald kunnen worden.

Wervelkleppen uitschakeling

Wervelkleppen of swirl flaps zijn kleine vlinderkleppen die de lengte van het inlaatsysteem laten variëren om een beter en efficiënter koppelverloop te realiseren. Bij bepaalde auto’s willen deze kleppen nog wel eens afbreken en dan is er een grote kans dat er motorschade optreedt. De kleppen kunnen verwijderd worden en softwarematig uitgeschakeld worden in het motormanagementsysteem.